A magyarországi befektetési szolgáltatók érdekvédelmi és érdekérvényesítő szervezete

Cselovszki RóbertA Befektetési Vállalkozások Szövetsége érdekvédelmi szervezetként jött létre 1997-ben, majd tevékenységét Befektetési Szolgáltatók Szövetsége néven folytatja. Célja a közvetlen érdekvédelmi tevékenységen túlmenően az értékpapír piac fejlődéséhez való hozzájárulás a befektetési szolgáltatások színvonalának emelésével, az üzleti partnerkapcsolatok biztonságosabbá tételével és az e tevékenységet szabályozó jogi környezet továbbfejlesztésével.

Tagjainktól elvárjuk, hogy a magas szintű szakmai követelményeknek és technikai előírásoknak való megfelelésen túlmenően üzleti kapcsolataikban a jogi előírások betartásán felül is kényesen ügyeljenek arra, hogy kötelezettségeiknek minden körülmények között eleget tudjanak tenni és az erkölcsi normáktól való eltérésnek még a gyanúját is elkerüljék. A tagjainkkal szemben támasztott követelmények teljesülését folyamatosan figyelemmel követjük.

Ezen az erkölcsi bázison állva, gyakorlati szakembereink tapasztalatainak hasznosításával kívánunk hozzájárulni ahhoz, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenységre vonatkozó szabályok teljes körűek, egyértelműek, világosak és olyanok legyenek, amelyek elősegítik az értékpapír piac további fejlődését. Fóruma vagyunk és kívánunk lenni a jövőben is a befektetési szolgáltatási tevékenység végzése és igénybevétele során felmerülő jogértelmezési és más bizonytalanságok feloldásának, segítjük a befektetési vállalkozások üzleti tevékenységének biztonságosabbá tételére irányuló törekvéseket, hozzájárulva ezzel is a magyar tőkepiac zavartalan működéséhez.

Cselovszki Róbert
elnök